Splošni pogoji najema

Domov/ Splošni pogoji najema

PRED NAJEMOM AVTODOMA MORATE VEDETI

Splošni pogoji najema

Splošni pogoji so del pogodbe o najemu, s podpisom najemnik potrjuje, da je splošne pogoje prebral, razumel in se z njimi strinja. Pogodbeni stranki se s podpisom obvezujeta, da bosta splošne pogoje spoštovali.

 1. Pogoji najema

Avtodom lahko najame oseba, ki:

 • predloži potni list ali osebno izkaznico in je starejša od 23 let;
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo najmanj 3 leta;
 • z vozilom lahko upravljajo samo osebe, ki so navedene v pogodbi.
 
 
 1. Rezervacije, ponudbe in plačilni pogoji

Najemnik lahko avtodom rezervira preko elektronske pošte, telefona ali osebno. Najemodajalec bo v roku 24 ur po rezervaciji pripravil pogodbo o najemu, ki velja 3 dni. Rezervacija pa velja  kot potrjena šele po plačilu predplačila v višini 40% ponudbe. V primeru neplačila navedenega zneska se rezervacija šteje kot odpovedana.

Podatki, potrebni za pripravo rezervacije, so:

 • ime in priimek voznika ali voznikov,
 • telefonska številka,
 • elektronska pošta,
 • seznam oseb, ki bodo potovale z avtodomom,
 • čas najema in vrsta avtodoma,
 • okviren plan potovanja (zaradi posebnosti glede nekaterih držav in priprave dokumentov).
 

Odpoved rezervacije

V primeru odpovedi rezervacije

 • več kot 45 dni pred odhodom, se zaračuna 10% zneska od celotne vrednosti najema ali izda dobropis v vrednosti 100%, ki velja eno leto;
 • med 45 in 15 dni pred odhodom, se zaračuna 50% zneska od celotne vrednosti najema ali izda dobropis v vrednosti 90%, ki velja eno leto;
 • manj kot 15 dni pred odhodom, se zaračuna 100% zneska celotne vrednosti najema ali izda dobropis v vrednosti 80%, ki velja eno leto.

V primeru, da najemnik svoje rezervacije ne more izkoristiti osebno, jo lahko v dogovoru z najemodajalcem prenese na drugega najemnika.

*Najemodajalec lahko vsako spremembo rezervacije zaračuna skladno s cenikom dodatnih storitev.

 1. Cene najema

Veljavni cenik najemov je vedno objavljen na spletni strani najemodajalca.

Cena, navedena na spletni strani, vključuje:

 • najem vozila za dogovorjeno obdobje,
 • davek na dodano vrednost (DDV 22%),
 • zavarovanje vozila, obvezno in kasko z odbitno franšizo v vrednosti 1%,
 • asistenco na cesti,
 • dnevno prevoženih 400km; presežene kilometre najemodajalec obračuna po 0,30€/km po veljavnem ceniku dodatnih storitev,
 • slovensko vinjeto,
 • obvezno opremo,
 • podstavke in zagozde za pnevmatike,
 • električni kabel za priklop na elektro omarico,
 • cev za vodo,
 • set za čiščenje (metla, krpe, vedro, čistila),
 • navigacija za avtodome
 • vzvratna kamera

Dodatno se za vsak najem obračuna pavšalni znesek 150€ z DDV, ki vključuje:

 • pripravo vozila pred oddajo,
 • plinsko jeklenko 6kg,
 • kemikalije za WC,
 • pregled vozila ob vračilu,
 • navodila in nasveti za uporabo,
 • administrativne stroške.
 
 
 1. Prevzem vozila

Vozilo se prevzame na lokaciji Bobovek, 4000 Kranj. Prevzem je možen od ponedeljka do petka od 12:00 do 16:00, proti plačilu in po dogovoru pa lahko tudi izven rednega časa. Možna je tudi dostava avtodoma na katerokoli drugo lokacijo, vendar v tem primeru obračunamo prevožene kilometre.

Vozilo, ki ga najemnik prevzame, ima poln rezervoar goriva, poln rezervoar AD Blue, polno plinsko jeklenko, izpraznjeno in očiščeno kaseto za WC, vozilo je očiščeno in tehnično brezhibno, vsa dodatno vgrajena oprema je delujoča.

Najemodajalec in najemnik pri prevzemu naredita zapisnik s fotografijami in s svojim podpisom jamčita, da se strinjata glede stanja vozila pred začetkom najema.

Pogoj za prevzem vozila je vplačana varščina glede na vrednost vozila, 600€ – 1000€. Varščina se v primeru, da se vozilo vrne nepoškodovano in v skladu s splošnimi pogoji, v celoti vrne na račun najemnika.

 1. Vračilo vozila

Najemnik mora vozilo vrniti na dan, ki je določen v pogodbi o najemu, do 10:00. ure.

Vozilo mora imeti:

 • poln rezervoar goriva in AD Blue,
 • prazno in očiščeno kaseto za WC,
 • prazen rezervoar za odpadno vodo,
 • očiščeno notranjost,
 • izpraznjene omarice, prtljažni prostor in kuhinjo,
 • tenda mora biti suha in čista.
 
 
 1. Vračilo vplačane kavcije

Kavcija se najemniku v celoti  vrne v roku 3 dni po opravljenem pregledu vozila ob koncu najema. Kavcija ali del kavcije se lahko zadrži za pokritje naslednjih morebitnih nastalih stroškov:

 • Pokritje odbitne franšize za morebitne škodne primere, v katerih je udeležen najemnik.
 • Popravilo in menjavo delov vozila, za katere kasko zavarovanje ne nudi kritja.
 • Popravilo notranje opreme in dodatno vgrajene opreme.
 • Popravilo škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.
 • Izgubljeno opremo ali dodatno opremo iz pogodbe o najemu.
 • Doplačilo goriva, če vozilo ob vrnitvi nima polnega rezervoarja.
 • Doplačilo za praznjenje WC kasete v primeru, da najemnik vrne vozilo s polno kaseto.
 • Doplačilo za notranje čiščenje v primeru, da najemnik vrne neočiščeno vozilo.
 • Doplačilo za kemično čiščenje v primeru kajenja v vozilu.
 • Vsa doplačila so navedena v točki 10 splošnih pogojev.

Stanje vozila se ugotovi ob vrnitvi, najemodajalec in najemnik skupaj pregledata vozilo in naredita zapisnik.

 

 1. Pogoji uporabe in navodila

Najemnik se zavezuje, da bo:

 • Z vozilom upravljal kot dober gospodar.
 • Spoštoval vse prometne predpise držav, po katerih bo potoval.
 • Poravnal vse morebitne kazni, ki bi nastale v času njegovega potovanja.
 • Imel ključe vozila in prometno dovoljenje vedno pri sebi, tudi kadar ne bo upravljal vozila.
 • Upošteval vsa pravila in zakone glede kampiranja v državah, po katerih bo potoval. (takse, kazni in globe v primeru neupoštevanja le- teh bremenijo najemnika)
 • V primeru zasega avtodoma zaradi kršenja zakonov pokril vse stroške izgube dohodka in stroške zasega.
 • Skrbel, da skupna masa vozila ne bo presegla 3.500kg.
 • Vozilo uporabljal sam in ga ne bo oddal naprej ali uporabljal za katerokoli pridobitno dejavnost.
 • Vozilo uporabljal samo v turistične namene.
 • V primeru povzročitve prometne nesreče ali poškodbe vozila pokril stroške odbitne franšize po zavarovalni polici.
 
 
 1. Ravnanje v primeru okvare, nezgode ali druge nepredvidljive situacije
 • V primeru okvare vozila bo najemnik takoj kontaktiral najemodajalca in skupaj bosta določila nadaljni postopek.
 • V primeru prometne nezgode, vloma, vandalizma ali kraje, je najemnik dolžan takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo in narediti zapisnik, ki ga predloži najemodajalcu.
 • Najemnik mora sodelovati s policijo pri preiskavi dogodka, v nasprotnem primeru lahko zavarovalnica zavrne zahteve in mora vse stroške, ki bi nastali, kriti najemnik.
 • Izpolniti je treba evropski zapisnik o nezgodi ter poslikati vozilo in škodo na njem.
 • Poseganje v vozilo brez dovoljenja in odobritve najemodajalca je prepovedano, za vse nepooblaščene posege v vozilo najemodajalec najemniku ne bo priznal vračila stroškov.
 • V primeru, da gre za okvaro na samem vozilu in ne v bivalnem delu, mora najemnik obiskati najbližji pooblaščeni servis proizvajalca vozila.
 • V primeru, da se vozilo na servisu nahaja več kot 48 ur, je najemnik upravičen do vračila neizkoriščene najemnine za čas popravila, razen če do okvare pride po krivdi najemnika, nepravilne uporabe vozila, višje sile ali prometne nesreče.
 • Med navodili za uporabo vozilo je tudi 24 urna številka za asistenco, ki najemniku nudi brezplačno asistenco in odvoz vozila do servisa in nastanitev v hotelu za 48 ur.
 • Najemodajalec ni dolžan zagotoviti nadomestnega vozila v primeru vseh zgoraj navedenih situacij.
 • V primeru, da pred oddajo vozila pride do dogodka, ki je izven nadzora najemodajalca ali zaradi višje sile, se najemodajalec in najemnik lahko dogovorita za spremembo termina ali pa vračilo vplačanega zneska.
 
 
 1. Splošno
 • Najemnik je seznanjen s tem, da je vozilo opremljeno s sledilno napravo GPS, ki v prvi vrsti skrbi za varnost vozila, najemnika in njegovih stvari.
 • Vozilo je lahko opremljeno tudi z alarmno napravo, s katero se seznani najemnik pri prevzemu vozila.
 • Najemodajalec ne odgovarja za stvari najemnika, ki bi se med najemom vozila izgubile ali bile ukradene.
 • Bivanje domačih živali je dovoljeno, vendar le po dogovoru in z dovoljenjem najemodajalca.
 • S podpisom pogodbe najemnik potrjuje, je prebral splošne pogoje in je z njimi seznanjen.
 
 
 1. Doplačila

V primeru nespoštovanja splošnih pogojev glede prevzema, vračila, zamud in uporabe vozila, najemodajalec zadrži celotno kavcijo ali od kavcije zadrži odbitek v znesku:

  Splošno
25€ Vrnjeno vozilo nima polnega rezervoarja za gorivo. (doda se tudi strošek natočenega goriva)
25€ Vrnjeno vozilo nima polnega rezervoarja AD Blue.
100€ Vrnjeno vozilo je zelo umazano, v njem so smeti, madeži, blato, neprijeten vonj, hladilnik in tovorni prostor nista izpraznjena, kabina je zelo umazana.
250€ Vrnjeno vozilo ima vonj po cigaretnem dimu.
50€ WC kaseta ni izpraznjena in očiščena.
25€ Tenda je mokra ali umazana.
  Zamude
100€ Zamuda do 3 ure
250€ Zamuda 3 do 12 ur
500€ Zamuda 12 do 24 ur
* Zamuda nad 24 ur se obračuna celotna kavcija + 250€ za vsak dan zamude.
  Poškodbe
* V primeru škodnega primera se obračuna 1% vrednosti vozila  – odbitna franšiza.
* V primeru poškodbe, ki je ne krije kasko zavarovanje, se zaračuna dele in montažo oziroma menjavo po ponudbi servisa.
* V primeru poškodb notranjosti ali zunanjosti zaradi nepravilne uporabe, se zaračuna popravilo oziroma delo in montaža rezervnih delov in vrednost rezervnih delov.
 1. Varovanje osebnih podatkov

Najemodajalec bo osebne podatke najemnika in njegovih sopotnikov uporabil izključno za sklenitev pogodbe o najemu in izpolnitev ostale potrebne dokumentacije.

Za vsako uporabo podatkov za promocije in ostale marketinške namene, bo najemodajalec pridobil soglasje najemnika.

 

 1. Reševanje sporov

Najemodajalec in najemnik se zavezujeta, da bosta poskusila rešiti vse spore, ki bi nastali glede najema in izvajanja najemne pogodbe, z medsebojnim dogovorom.

Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Ahil Avtodomi
Ahil d.o.o.
Mlinarska ulica 4, 1235 Radomlje

Vsa naša vozila so nova, popolnoma opremljena in pripravljena na vašo naslednjo avanturo.